هیات موسس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس

هيئت موسس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و انگليس، به استناد بند ك ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب15 اسفند ماه سال 1369، متشکل از اشخاص زير موجوديت خود را اعلام داشت.

آقايان:

-         مهندس علينقي خاموشي- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و مدير عامل كارخانجات ريسندگي و بافندگي جامعه و مطهري

-         علاء ميرمحمد صادقي- نايب رئيس اول اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رئيس هيئت مديره كارخانه سيمان مازندران و سمنان

-         اسداله عسگراولادي- نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رئيس هيئت مديره شركت صادراتي حساس

-         مهندس علي كلاهدوز اصفهاني- رئيس هيئت مديره و مديرعامل وقت آلومينيوم سازي المهدي و معاون كنوني وزارت نفت

دكتر اميرهوشنگ امينی – مشاور عالي اقتصادي و رئیس مرکز بررسی های اقتصادی اتاق ایران، نایب رئیس هيئت مديره و مدير عامل شركت صدور خدمات فني- مهندسي ايرانيان و رئيس هيات مديره كنوني شركت ايران پديدار

-         جعفر ذره بيني- رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ماهوت

-         مهندس فرهاد رهنما- رئيس هيئت مديره شركت پولار سونيه دوال

-         احمد موسوی اخوان- مدیرعامل شرکت تولی تک