لغو برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق ایران و انگلیس در تیر ماه

سه شنبه, 17 تیر,1399 03:23 ب.ظ

لغو برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق ایران و انگلیس در تیر ماه

نظر به اینکه با توجه به تشدید شیوع ویروس کرونا، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران طی نامه ای عنوان روسای اتاق های مشترک مقرر داشته است از برگزاری هرگونه نشست و مجامع اتاق خودداری شود، اتاق ایران و انگلیس طی اطلاعیه ای عنوان اعضاء اتاق برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق که مقرر بود راس ساعت 15:00، روز سه شنبه 24 تیر ماه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران برگزار شود، ملغی اعلام و تاریخ برگزاری آن به اطلاع آتی موکول گردید.