نظر به درخواست و ضرورت آشنائی اعضاء و بازدید کنندگان این سایت به آشنائی با پادشاهی متحده، مراکز اقتصادی و شهرهای عمده پادشاهی متحده، در پی، ده شهر عمده مورد اشاره براساس بهره گیری از منابع گوناگون به ویژه دانشنامه آزاد ویکیپدیا حسب ترتیب الفبائی قرار داده می شود.

با احترام

تحریریه خبرنامه الکترونیکی اتاق

 .

پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی

مراکز اقتصادی پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی

ابردین

ادینبورگ

آکسفورد

باث

گلاسگو

لیورپول

یورک

منچستر

لندن