نظر به درخواست و ضرورت آشنائی اعضاء و بازدید کنندگان این سایت به آشنائی با شهرهای عمده پادشاهی متحده، در پی، ده شهر عمده مورد اشاره براساس بهره گیری از منابع گوناگون به ویژه دانشنامه آزاد ویکیپدیا حسب ترتیب الفبائی قرار داده می شود.

با احترام

تحریریه خبرنامه الکترونیکی اتاق

ابردین

ادینبورگ

آکسفورد

باث

گلاسگو

لیورپول

یورک