مهدی رضائی

دبیرکل

تحصیلات آکادمیک:

  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مترجمی آلمانی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی از دانشگاه تهران

فعالیت های حرفه ای:

  • مدرس و مترجم زبان انگلیسی (از 1384)
  • کارشناس دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس (اسفند 1396 - اسفند 1398)
  • دبیرکل اتاق ایران و انگلیس (از اسفند 1398)