اتاق بازرگاني مشترك ايران و انگليس، نخست در سال 1357 با عنوان “اتاق بازرگاني ايران و انگليس“ در تهران تاسيس شد. اما ديري نپائيد كه با تغير ساختار اداري- سياسي كشور فعاليت اتاق نيز در سال 1357 متوقف شد. اگر چه رسما“  تعطيل اعلام نشد اما عملا“ به انحلال كشيده شد و بدين سان از آن تاريخ تا تاسیس مجدد اتاق بيش از بيست سال به درازا کشید و روابط بازرگاني دو كشور بي آن كه قطع شود در پائين ترين سطح باقي ماند.

 

بازسازي روابط اقتصادي دو كشور:

                                         در آخرين روزهاي سال 1377 اتاق بازرگانی انگليس و ايران در لندن تشكيل شد. “لرد ويورلي“ ( Lord Waverly) رئيس اتاق به اتفاق اعضاء هيات مدیره، ضمن ملاقات با رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و ساير اعضاء هيات رئيسه اين اتاق، در مذاكرات مفصلي که در تهران انجام پذیرفت ضرورت توسعه ي روابط بازرگاني و بازگشائي اتاق مشترك ايران و انگليس توجيه شد.

     به دنبال اين رويداد، گروهي از بازرگانان و صاحبان صنايع و برخي شركت هاي ايراني و خارجي با گردهمائي خود در اتاق ايران به عنوان، هيئت موسس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و انگليس، به استناد بند ك ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب15 اسفند ماه سال 1369، متشکل از اشخاص زير موجوديت خود را اعلام داشت.

     آقايان:

-         مهندس علينقي خاموشي- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و مدير عامل كارخانجات ريسندگي و بافندگي جامعه و مطهري

-          علاء ميرمحمد صادقي- نايب رئيس اول اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رئيس هيئت مديره كارخانه سيمان مازندران و سمنان

-         اسداله عسگراولادي- نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رئيس هيئت مديره شركت صادراتي حساس

-          مهندس علي كلاهدوز اصفهاني- رئيس هيئت مديره و مديرعامل وقت آلومينيوم سازي المهدي و معاون كنوني وزارت نفت

-         دكتر اميرهوشنگ اميني مشاور عالي اقتصادي و رئیس مرکز بررسی های اقتصادی اتاق ایران، نایب رئیس هيئت مديره و مدير عامل شركت صدور خدمات فني- مهندسي ايرانيان و رئيس هيات مديره كنوني شركت ايران پديدار

-         جعفر ذره بيني- رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ماهوت

-         مهندس فرهاد رهنما- رئيس هيئت مديره شركت پولار سونيه دوال

-         احمد موسوی اخوان- مدیرعامل شرکت تولی تک

 

هيئت رئيسه:

                   هيئت موسس مورد اشاره پس از چندين جلسه بحث و گفتگو درباره اساسنامه تهيه شده توسط گروهي از اعضاء هيئت موسس و مرکز بررسی های اقتصادی اتاق ایران و تصويب آن در مجمع عمومي هيئت موسس، هيئت مدیره اتاق را به شرح زير انتخاب كرد.

مهندس علينقي خاموشي (رئيس)

 دكتر اميرهوشنگ اميني عضو هيئت مدیره و دبير كل اتاق

اسدالله عسگراولادي (نايب رئيس اول)

جعفر ذره بيني (نايب رئيس دوم)

مهندس علي كلاهدوز اصفهاني (خزانه دار)

 احمد موسوي اخوان (عضو هيئت مدیره)

علاء مير محمد صادقي (عضو هيئت مدیره)

مهندس فرهاد رهنما (عضو هيئت مدیره)

 

هيئت مديره بي درنگ مراحل قانوني ثبت و سپس اعلام عضوگيري اتاق را آغاز كرد و فعاليت رسمي اتاق از اواخر سال 1378 در ساختمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران آغاز شد.