اتاق مشترك بازرگانی ايران و انگليس، نخست در سال 1357 با عنوان ”اتاق بازرگانی ايران و انگليس“ در تهران تأسيس شد. اما ديری نپائيد كه با تغيیر ساختار اداری-سياسی كشور، فعاليت اتاق نيز در سال 1357 متوقف شد. اگرچه رسماً تعطيل اعلام نشد، عملاً به انحلال كشيده شد و بدين سان از آن تاريخ تا تأسیس مجدد اتاق بيش از بيست سال به درازا کشید و روابط بازرگانی دو كشور بی آن كه قطع شود، در پائين ترين سطح باقی ماند.

بازسازی روابط اقتصادی دو كشور:

در آخرين روزهای سال 1377، اتاق بازرگانی انگليس و ايران در لندن تشكيل شد. ”لرد ويورلی“ (Lord Waverly) رئيس اتاق به اتفاق اعضای هيأت مدیره، ضمن ملاقات با رئيس اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران و ساير اعضای هيأت رئيسه اين اتاق، در مذاكرات مفصلی که در تهران انجام پذیرفت، ضرورت توسعه روابط بازرگانی و بازگشائی اتاق مشترك ايران و انگليس توجيه شد.

به دنبال اين رويداد، گروهی از بازرگانان و صاحبان صنايع و برخی شركت های ايرانی و خارجی با گردهمائی خود در اتاق ايران به عنوان هيأت مؤسس اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران و انگليس، به استناد ماده 5 قانون اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران مصوب 15 اسفند ماه سال 1369، متشکل از اشخاص زير موجوديت خود را اعلام داشت:

 • مهندس علينقی خاموشی، رئيس اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران و مديرعامل كارخانجات ريسندگی و بافندگی جامعه و مطهری
 • علاء ميرمحمد صادقی، نايب رئيس اول اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران و رئيس هيأت مديره كارخانه سيمان مازندران و سمنان
 • اسداله عسگراولادی، نايب رئيس اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران و رئيس هيأت مديره شركت صادراتی حساس
 • مهندس علی كلاهدوز اصفهانی، رئيس هيأت مديره و مديرعامل وقت آلومينيوم سازی المهدی و معاون كنونی وزارت نفت
 • دكتر اميرهوشنگ امينی، مشاور عالی اقتصادی و رئیس مرکز بررسی های اقتصادی اتاق ایران، نایب رئیس هيأت مديره و مديرعامل شركت صدور خدمات فنی-مهندسی ايرانيان و رئيس هيأت مديره كنونی شركت ايران پديدار
 • جعفر ذره بينی، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت ماهوت
 • مهندس فرهاد رهنما، رئيس هيأت مديره شركت پولار سونيه دوال
 • احمد موسوی اخوان، مدیرعامل شرکت تولی تک

هيأت رئيسه:

هيئت مؤسس مورد اشاره پس از چندين جلسه بحث و گفت و گو درباره اساسنامه تهيه شده توسط گروهی از اعضای هيأت مؤسس و مرکز بررسی های اقتصادی اتاق ایران و تصويب آن در مجمع عمومی هيأت مؤسس، هيأت مدیره اتاق را به شرح زير انتخاب كرد:

 • مهندس علينقی خاموشی (رئيس)
 • دكتر اميرهوشنگ امينی (عضو هيأت مدیره و دبير كل)
 • اسدالله عسگراولادی (نايب رئيس اول)
 • جعفر ذره بينی (نايب رئيس دوم)
 • مهندس علی كلاهدوز اصفهانی (خزانه دار)
 • احمد موسوی اخوان (عضو هيأت مدیره)
 • علاء مير محمد صادقی (عضو هيأت مدیره)
 • مهندس فرهاد رهنما (عضو هيأت مدیره)

هيأت مديره بی درنگ مراحل قانونی ثبت و سپس اعلام عضوگيری اتاق را آغاز كرد و فعاليت رسمی اتاق از اواخر سال 1378 در ساختمان اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران آغاز شد.