برگزاری جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس

یکشنبه, 10 مرداد,1400 09:49 ق.ظ

اطلاعیه

به آگاهی اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس می رساند که:

جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه اتاق راس ساعت 10:00، سه شنبه 12 مرداد ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. کلیه اعضاء محترمی که دارای کارت معتبر بازرگانی یا عضویت اتاق ایران بوده و عضویت ایشان در اتاق ایران و انگلیس نیز تمدید شده است، می توانند از طریق لینک زیر با وارد کردن شماره تلفن همراهشان که به اتاق اعلام نموده اند، در جلسه مجمع حضور بهمرسانند.

متمنی است چنانچه امکان حضور مجازی جنابعالی به هر دلیل مقدور نباشد وکالتنامه ای بر سربرگ شرکت به یکی از اعضاء اتاق مرحمت فرموده و مهر و امضاء نموده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 10 مرداد ماه به دبیرخانه ارسال فرمائید.

لینک ورود به جلسه:https://web.anymeet.ir/LoginToMeeting?meet=ibcc