برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس در تیر ماه

دوشنبه, 09 تیر,1399 10:33 ق.ظ