دوشنبه, 21 شهریور,1401
مراسم روز ملی صادرات امسال را اتاق ایران برگزار می‌کند

معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران می‌گوید: برگزاری بیست‌و ششمین سالروز ملی صادرات به اتاق ایران سپرده شده و قرار است این مراسم اواخر مهرماه با حضور رئیس‌جمهور برگزار شود.

جزییات
دوشنبه, 21 شهریور,1401
مشکلات ناتمام مرز «اینچه برون»

گرگان- وعده های متعدد مدیران برای رفع موانع گشایش مرز اینچه برون هنوز به طور کامل محقق نشده در حالی که برای رونق گلستان تسهیل در تبادلات مرزی در اولویت نخست قرار دارد.

جزییات