گزارش هیات مدیره، حسابرس، صورت های مالی و یادداشت های توضیحی اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس، تهیه شده جهت ارائه در مجمع عمومی عادی سالانه

شنبه, 07 مرداد,1402 03:01 ب.ظ

گزارش هیات مدیره، بازرس، حسابرس، صورت های مالی و یادداشت های توضیحی، برنامه و بودجه پیشنهادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس

تهیه شده جهت ارائه در مجمع عمومی عادی سالانه