میلیون ها شهروند اتحادیه اروپا می خواهند در بریتانیای پسابرکسیت بمانند

چهار شنبه, 12 شهریور,1399 03:04 ب.ظ

بیش از ۳.۵ میلیون تن از شهروندان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا که در بریتانیا اقامت دارند، قصد دارند همچنان در بریتانیای پسابرکسیت اقامت داشته باشند.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد این شهروندان اروپایی مقیم بریتانیا فرم‌های مخصوص به ادامه اقامت در بریتانیای پسابرکسیت را پرکرده اند.

دولت بریتانیا فرم‌های تهیه کرده است تا نظر شهروندان مقیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سوئیس درباره ماندن در این کشور پس از ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ را بداند. امکان دارد طبق توافق‌های پسابرکسیتی میان دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا، شهروندان عضو اتحادیه اروپا نتوانند بصورت خودکار به اقامت خود در بریتانیا ادامه دهند.

وزارت کشور بریتانیا فرم‌ها را در چارچوب «طرح تعیین وضعیت شهروندان عضو اتحادیه اروپا» در اختیار متقاضیان گذاشته است. دولت بریتانیا برای این طرح میلیون‌ها پوند هزینه تبلیغاتی کرده است. هم چنین وزارت کشور پیشنهاد داده است برای کمک به شهروندانی که پس از برکسیت وضعیت آنها دچار بحران شده است، بودجه‌ای معادل هشت میلیون پوند در نظر بگیرد.

به گفته کوین فاستر، وزیر مهاجرت و مرزهای آتی بریتانیا « شهروندان اتحادیه اروپا بخشی از بافت جامعه بریتانیایی را تشکیل می دهند.»

آقای فاستر می گوید: « آنها دوستان، خانواده و همسایگان ما هستند و فرهنگ و اجتماع ما را غنی تر می کنند. بنابراین خوشحالم که تاکنون بیش از ۳.۵ میلیون درخواست داشته ایم، این در حالی است که بیش از یک سال تا آخرین مهلت باقی مانده است.»

همچنین دولت بریتانیا قصد دارد شهروندان عضو اتحادیه اروپا را که بدلیل خشونت خانگی و سوء استفاده ناگزیر به ترک شریک بریتانیایی خود شده اند را بصورت خودکار تحت حمایت این طرح قرار دهد تا آنها نیز بتوانند برای زمانی که می خواهند در خاک بریتانیا اقامت داشته باشند.