انتخابات ادواری اتاق مشترک ایران و انگلیس

پنجشنبه, 25 اسفند,1401 12:38 ب.ظ

مجمع عمومی عادی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس بنا به دعوت از 106 نفر اعضاء واجد شرایط رای دهی راس ساعت 11:00 روز سه شنبه 23 اسفند ماه 1401 در سالن طبقه 8 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی پلاک 175 تشکیل و برگزار شد.در این جلسه ابتدا بنا به اعلام نماینده دفتر حقوقی اتاق ایران مبنی بر به حد نصاب رسیدن تعداد حاضرین در جلسه( اصالتا و وکالتا ) و اعلام رسمیت جلسه   بنا به درخواست رئیس اتاق ایران و انگلیس، هیات رئیسه مجمع به شرح در پی  ( آقای سید هادی حسینی بافی رئیس، خانم شبنم بهرامی شبستری و آقای امیر حسین پژوهی نظار و خانم مژگان احتشامی نیا منشی) انتخاب و نخست نامزدهای عضویت در هیات مدیره بنا به درخواست نماینده حقوقی اتاق به معرفی خود پرداختند . سپس رای گیری آغاز و پس از شمارش آرا نتیجه به شرح زیر اعلام شد 

1- آقایان دکتر امیر هوشنگ امینی ، مهندس علی حمزه نژاد، دکتر علیمردان شیبانی، دکتر مهرداد عالی پور هریسی، جعفر ذره بینی، جمال رازقی جهرمی و امین مقدم، اعضا اصلی

2- دکتر سعید ملکی و مهندس محمد حسن دیده ور اعضا علل بدل

جلسه پس از تنظیم و امضا صورتجلسه راس ساعت 13:00 پایان پذیرفت.